Lot Raporu- Şubat 2018

Ofislerimizi Şubat ayında 1020 alıcı adayı aradı

Portföyümüzde bulunan gayrimenkullerden , 8.035.894 TL’lik kısmını Şubat ayında yeni sahipleriyle veya kullanıcılarıyla buluşturduk .

Şubat ayında satışını gerçekleştirdiğimiz gayrimenkullerin ortalama m2 fiyatı 3.258,64 TL idi

Şubat ayında kiralamasını gerçekleştirdiğimiz gayrimenkullerin ortalama m2 fiyatı 14,92 TL idi

Şubat ayında bize teslim edilen mülkleri,ortalama 93 günde sattık/kiraladıkOfis portföyümüze , Şubat ayında 91.323.700 TL’lik yeni portföy ekledikŞubat ayı sonu itibari ile, ofislerimizin portföy stokunda 565 adet gayrimenkul bulunmaktadır ve bunların hacmi 356.612.968 TL’dir