Lot Raporu - Ocak 2018

Ofislerimizi Ocak ayında 856 alıcı adayı aradı.
Portföyümüzde bulunan gayrimenkullerden , 17.026.676 TL’lik kısmını Ocak ayında yeni sahipleriyle veya kullanıcılarıyla buluşturduk .
Ocak ayında satışını gerçekleştirdiğimiz gayrimenkullerin ortalama m2 fiyatı 4.007 TL idi Ocak ayında kiralamasını gerçekleştirdiğimiz gayrimenkullerin ortalama m2 fiyatı 16,82 TL idi
Ocak ayında bize teslim edilen mülkleri,ortalama 64 günde sattık/kiraladık Ofis portföyümüze , Ocak ayında 92.820.348 TL’lik yeni portföy ekledik
Ocak ayı sonu itibari ile, ofislerimizin portföy stokunda 588 adet gayrimenkul bulunmaktadır ve bunların hacmi 395.440.957 TL’dir