Deniz Aktaş

312 242 08 88
532 377 66 93
denizaktas@remaxlot.com

Aldığım Bazı Eğitimler: *İş, İnsan ve İletişim, Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU *Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları, İstanbul Kurumsal Gelişim *Performans Değerlendirme Görüşmelerine Etkinlik Kazandırma Eğitimi, PDR *TMI SUNUŞ TEKNİĞİ, PDR *Takım Çalışması ve Etkili İletişim, Ahmet Şerif İZGÖREN *Yönetici Asistanlığı ve Yönetim Becerilerini Geliştirme Teknikleri, Akademik Platform (İstanbul) *İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı (3 ay), ODTÜ-SEM *Kuruluş İçi Kalite Denetimleri *'Eğitim' Süreç Eğitimi *ISO 9001:2000 KYS ve Kalite Faaliyetleri STM *Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi Programı (2ay) Gazi Üniversitesi *İletişim, afliva-DEM (Ankara Fen Liseliler Vakfı) *Liderlik/ Yönetimi, M.S.B. SATEM Komutanlığı *İnsan Kaynakları Yönetimi, M.S.B. SATEM Komutanlığı *İletişim.., Üstün Dökmen *Profesyonel Tur Operatörlüğü (1 hafta), DEULCOM *Remax Power Start Eğitimi, Barış Kılıçarslan

Müşteri Yorumları